Vesti

Nova verzija programa Notaio v1.6.1.22
10.9.2018.  • N
    ovi modul – vođenje evidencije podataka o strankama i transkacijama u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma - prema Članu 84a javnobeležničkog poslovnika. 

  • Od ponedjeljka,10.septembra, korisnicima je dostupna nova verzija programa Notaio v1.6.1.22. Najznačajnije izmene i dodate mogućnosti su:

Novi modul za vođenje evidencije podataka o strankama i transakcijama u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Dodato: Dodani obrasci u modul DOKUMENTI za evidenciju podataka o strankama i transakcijama u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 

Povratak