Vesti

Nova verzija programa Notaio RS v1.1.1
18.11.2014.

U utorak 18.11.2014. puštena je nova verzija programa Notaio RS v1.1.1.
Sa novom verzijom programa u ured će se instalirati dorađeni obrazac solemnizacije koji je dostupan kao i do sada preko standardnog okvira za izdavanje overa.

Obrazac koristi i parametar [NAPOMENA], pa Vam ovim putem sugerišemo da preko napomena u overama rešavate dodatni tekst koji je potrebno prikazati na ispravi ovisno o poslu (misli se na tekst kao u primeru: "Javni beležnik je upozorio stranke: ...").

  

Detaljan popis svih dorada i izmena u programu:
- Dodano: Datum i mesto prometa dobara i usluga na ispisu računa
- Dodano: Parametar overa: [STRANKE_CUSTOMTEKST]
- Dodano: Postavke programa >> Overe >> Dodatni prilagođeni tekst za parametar [STRANKA_CUSTIMTEKST] za muški i ženski pol
- Ispravljeno: Ispis broja primeraka na obrascu solemnizacije
- Ispravljeno: Ispis identiteta fizičkih stranaka koje su zastupnici pravnih stranaka
- Promenjeno: Obrazac solemnizacije (Klauzula o solemnizaciji)


Povratak