Vesti

Nova verzija programa Notaio RS v1.1.5
6.2.2015.

Juče, 05.02.2015. godine puštena je nova verzija programa Notaio v1.1.5. Novosti su vezane uz promenu redosleda podataka na overama, potvrdama i ostalim dokumentima koji se automatski generišu po upisu u upisnik.

  • Promenjeno: Formulacija parametara detalja stranke
  • Dodato: Parametri overa: [STRANKE_SA_IDENTITETOM],  [STRANKE_SA_IDENTITETOM_I_POTPISOM]

Povratak