Vesti

Novosti u programu Notaio RS v1.1.6
27.2.2015.

Nastavno na iskazane potrebe i zahteve javnobeležničkih ureda, korisnika programa, dodate su nove opcije koje zadovoljavaju zahteve i ubrzavaju rad.

  • Dodato: Odabir potpisnika overe prilikom popunjavanja obrasca
  • Dodato: Parametri overa: [POTPIS]
  • Dodato: Identitet na osnovu izbegličke legitimacije
  • Promenjeno: Opcija "Pregled overe" sa pregleda upisnika zamenjena sa opcijom "Pregled dokumenata" koja omogućava brži pregled svih izdatih dokumenata vezanih uz poslovni broj (kao i kreiranje novih dokumenata)
  • Dodato: Opcija "Pregled dokumenata" dodata na sve preglede upisnika
  • Ispravljeno: Filtriranje pregleda EK
  • Ispravljeno: Kopiranje broja primeraka i broja stranica prilikom kopiranja upisa u UOP

Povratak