Vesti

Nova verzija programa Notaio RS v1.5
9.3.2017.

U sredu, 1. marta, korisnicima je puštena nova verzija programa Notaio v1.5. U ovoj verziji omogućeno je korišćenje više primeraka Upisnika o overama i potvrdama, prema odluci Javnobeležničke komore od 8. februara 2017.godine.Notaio v1.5 obuhvata i:

  • Dodato: Mogućnost korišćenja više primeraka Upisnika o overama i potvrdama
  • Dodato: Omogućen upis iznosa sa i bez PDV-a u stavci računa
  • Dodato: Omogućen upis iznosa sa i bez PDV-a u stavkama liste usluga
  • Dodato: Način štampanja, broj primeraka i stranica dodati su na sve klauzule
  • Dodato: Funkcija javnobeležnički pomoćnik s potpisom na overama

 


Povratak