Vesti

Nova verzija programa Notaio v1.0.1.0
14.10.2014.

Dana, 13. oktobra 2014. godine, korisnicima programa NotaioRS puštena je nova verzija programa Notaio v1.0.1. Najznačajnija novost je implementacija nove, ispravljene javnobeležničke tarife.

Novosti u Notaio v1.0.1.0:
  • Usklađeno: Dopuna Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 103/14)
  • Dodano: Parametri obrazaca dokumenata: "Vreme upisa" i "Vreme upisa slovima"

Povratak