Vesti

Nova verzija programa Notaio RS v1.0.1.6
5.11.2014.

U sredu, 5.11.2014. godine puštena je nova verzija programa Notaio v1.0.1.6. U novoj verziji ispravljena je greška sa vidljivosti rasporeda u kalendaru koji imaju kategoriju "Kancelarija", tako je sada ta kategorija vidljiva svim korisnicima. Kategorija "Lični raspored" vidljiva je samo korisniku koji je kreirao raspored.Detaljan popis svih dorada i izmena u programu: 
  • Dodato: Podrška za tekstualne parametre u JB Pošti 
  • Dodato: Parametri overa: [STRANKE_BROJ], [POTPIS_POTPISA] 
  • Dodato: Parametri overe potpisa: [BROJ_PRIMERAKA], [PRIMERKU_PRIMERKA_PRIMERAKA], [PRIMERAK_PRIMERKA]
  • Promenjeno: Kod izdavanja računa opcija "Štampaj na fiskalni štampač" je sakrivena ako je uključena fiskalizacija. Račun se uvek ispisuje na fisklani printer ili fiskalnu kasu. Ako je fiskalizacija isključena, vidi se opcija "Štampaj na POS štampač". 
  • Promenjeno: Redosled izmene polja na TAB kod upisa fizičke stranke
Povratak