Program za vođenje dokumentacije i unutrašnje poslovanje javnobeležničkih kancelarija u Srbiji

Notaio je program koji zaokružuje poslovni proces u javnobeležničkim kancelarijama, a obuhvata:

 • vođenje svih upisnika i imenika
 • brži rad sa strankama kroz izdavanje overa i računa uz naknadno automatizovano ispunjavanje upisnika
 • automatski izračun iznosa računa prema važećoj javnobeležničkoj tarifi
 • ispis računa i blagajničkih izvještaja uz vođenje statistika svih vrsta računa u kancelariji
 • podršku za izradu svih vrsta javnobeležničkih akata i zapisa uz potpunu integraciju sa MS Wordom
 • automatski ispis podataka na omote spisa
 • priprema i automatski ispis podataka na poštanske koverte
 • pomoć pri organizaciji rada kancelarije kroz automatizovane rasporede i podsetnikeIzdavanje overe i računa za uslugu kroz samo 4 koraka

Veliki broj obrazaca dokumenata:

 • Potvrda da je isprava podneta na uvid
 • Potvrda da je lice u životu
 • Potvrda o ovlašćivanju za zastupanje
 • Overa prepisa
 • Overa potpisa
 • Overa prevoda
 • Solemnizacija
 • Overa odluka organa upravljanja pravnog lica
 • Overa izvoda iz poslovnih knjiga
 • Obrasci raznih javnobeležničkih akata
 • I naravno, mogućnost kreiranja vlastitih obrazaca


Posedujemo veliko iskustvo u radu javnobeležničke službe zemalja u regionu

 

Program Notaio svakodnevno u svom radu koristi 250 javnobeležničkih kancelarija u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori na više od 1000 računara.

 


Nudimo Vam:

profesionalnu i uvek dostupnu korisničku podršku
pravovremeno nadograđivanje programa uz praćenje zakonske regulative
podržani su svi važeći zakoni i propisi Republike Srbije


Partner za Srbiju:

Combis-IT Usluge d.o.o.
Bulevar Arsenija Čarnojevića 52A/8, Beograd


Više informacija o programu
Notaio pogledajte na internet stranici www.NotaioPortal.eu ili nas kontaktirajte.

Help desk za korisnike programa:

Telefon: +385(0)44/681-118
E-mail: podrska@notaio.rs
Radno vreme: ponedeljak – petak, od 7:30 do 16:00 h

Zainteresovan/a sam za više informacija

Javni beležnik:*
Kontakt telefon:
E-mail adresa:*
Kako ste nas pronašli (Odaberite):*
* obavezno Pošalji   Odustani      

Vesti


Obavijest


12.05.2022

Poštovani,

U Notaio je dodana mogućnost ispisa A4 računa. Kako bi implementirali ovaj dodatak (ukoliko već nije automatski implementirano), kliknite na 

O programu > Provjeri nove nadogradnje programa

A4 račune ćete sada moći printati u pregledu računa, pritiskom na desni gumb miša - Ispiši A4.

LP

OmniAspecteFiskalizacija - nadogradnja v.1.11.0.0


26.04.2022
Poštovani,
Puštena je nadogradnja s kojom je eFiskalizacija imprementirana u Notaio. Pravo na nadogradnju imaju svi korisnici podrške.
Ukoliko ste ispunili sve preduvjete, instalirali termalni štampač, programe POS2SDC i eFiskalizator, dobili bezbednosni element slobodno nas nazovete da Vam uključimo eFiskalizaciju.


telefon: +385/44-681-118

mail: podrska@omniaspect.hr


Blagdani


23.12.2021


NotaioRS v1.10.1


23.12.2021

Poštovani,

Puštena je verzija Notaia 1.10.1. kojom je u aplikaciji omogućeno korištenje više fiskalnih printera (omogućeno postavljanje lokalnih postavki). Ukoliko Vam računala nisu već automatski povukla nadogradnju, preuzeti ju možete prtiskom na O programu > Provjeri nove nadogradnje programa.

OmniAspectNotaioRS v1.9.0.1.


30.08.2021

NADOGRADNJA: Notaio v.1.9.0.1

Poštovani,

Puštena je nadogradnja za Notaio v 1.9.0.1 s kojom smo integrirali novu verziju aplikacije Čelik v1.3.4. (32-bit) u Notaio kako bi mogli očitavati lične karte izdane od 1.7.2021. godine.

POSTUPAK NADOGRADNJE:
 1. Ukoliko ste korisnik podrške, nadogradnja Vam je omogućena te ju možete preuzeti pritiskom na "O programu" te nakon toga "Provjeri nove nadogradnje programa".

 2. Instalirati obavezno 32bitne verzije programa sa ove poveznice: http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_lat/start/kes/ - nakon otvaranja kliknuti na INSTALACIJA SOFTVERA ZA LIČNE KARTE. (32bit Čelik,  Visual C (2008) 32bit,  Visual C (2015-2019) 32bit, RSIDCardMW 32- bit, TrustEdge32 bit)
NAPOMENA: Instalaciju Čelika i ostalih pratećih programa potrebno je napraviti na svim računarima!

Ukoliko imate kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na:

+385 44 681 118

Srdačan pozdrav,
OmniAspect d.o.o.